De remediërende methode voor spelling en lezen  ♦  lerenlukt@zienindeklas.nl  ♦  030 243 7682

Leren Lukt, de dyslexiemethode

Informatie voor ouders

 

Leren Lukt wordt ingezet tijdens de (vergoede) dyslexiebehandelingen. Leren Lukt is een remediërende methode voor spelling en lezen. Dat wil zeggen dat de methode vooral geschikt is voor kinderen met lees- en spellingmoeilijkheden. In de methode wordt het eigenaarschap van het kind gestimuleerd en voortgang zichtbaar gemaakt. Tevens is er aandacht voor het sociaal-emotionele welbevinden van het kind (hoe zit een kind in zijn vel, wordt de dyslexie geaccepteerd, etc.).  

 

Verklanken

Leren Lukt leert kinderen spellen door woorden te verklanken. Alle klanken van de Nederlandse taal zijn in groepen verdeeld. Deze groepen hebben een eigen naam, kleur én symbool. Deze staan weergegeven op de Klankkaart van Leren Lukt. De methode heeft een duidelijke opbouw, van het leren kennen van de klanken naar het leren spellen van eenlettergrepige woorden tot het leren spellen van meerlettergrepige woorden, leenwoorden en de werkwoordspelling. De methode bestaat uit zes eilanden. De eilanden bestaan uit schiereilanden waarin de verschillende spellingregels één voor één aan bod komen. De eilanden lopen op in moeilijkheidsgraad en behandelen alle regels van klank-tekenkoppeling tot werkwoordspelling.

 

Materialen

In de methode wordt gebruik gemaakt van mooie, aantrekkelijke en motiverende materialen. Leren Lukt heeft een piratenthema. Storm de Schipper, TimTim de papegaai, Kaatje Piraatje, Coco het aapje en Stijn Kapitein hebben allemaal hun eigen rol en helpen kinderen met het leren spellen.

 

Lerenlukt.nl

Leren Lukt wordt digitaal ondersteund door de Online Klankkaart op lerenlukt.nl en TaalExtra, een samenwerking tussen ZIEN in de Klas en Squla. Daarnaast wordt in het Online Dossier lerenlukt.nl (AVG-proof) per behandeling bijgehouden wat het kind heeft gedaan, hoe dit gegaan is en wat het huiswerk voor de komende week is.