De remediërende methode voor spelling en lezen  ♦  lerenlukt@zienindeklas.nl  ♦  030 243 7682

Leren Lukt in de Klas

 

Wat is Leren Lukt in de Klas?

Leren Lukt in de Klas is een spellingmethode voor kinderen met dyslexie en lees- en spellingproblemen. Leren Lukt in de Klas is ontwikkeld om in te zetten op ondersteuningsniveau 3, naast de reguliere spellingmethode die in de klas wordt gebruikt. Leren Lukt in de Klas sluit in de basis goed aan bij reguliere spellingmethoden.

 

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie heeft een handreiking opgesteld waarin staat aan welke eisen de geboden hulp op ondersteuningsniveau 3 moet voldoen. In deze handreiking staat ook een lijst met geschikte remediërende methodes. Leren Lukt in de Klas is ook in deze lijst te vinden! Je kunt de handreiking hier downloaden.

 

Eigenaarschap en voortgang inzichtelijk maken

We vinden het belangrijk dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces en duidelijk inzicht hebben in hun voortgang. Daarom wordt binnen Leren Lukt in de Klas veel gewerkt met schaalvragen en stellen leerlingen hun eigen doelen. Daarnaast krijgen alle leerlingen een Schatkaart, waarop beheerste regels mogen worden ingekleurd. Zo zien leerlingen precies wat al goed gaat en wat hen nog te wachten staat.

 

Opbouw

Er zit een duidelijke opbouw in de methode, die bestaat uit zes eilanden. De eilanden bestaan uit schiereilanden waarin de spellingregels aan bod komen. De eilanden lopen op in moeilijkheidsgraad en sluiten goed aan bij de leerlijnen van spelling. In Leren Lukt komen alle regels aan bod, van klank-tekenkoppeling tot werkwoordspelling. De methode kan zowel individueel als in kleine groepen (maximaal vier leerlingen) worden ingezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koppeling met lezen
Aangezien het woordlezen ondersteunend werkt aan het spellen, is er een koppeling gemaakt met de DMT-Pravoo map. Daarnaast kunnen de woordlijsten van Leren Lukt in de Klas ingezet worden tijdens het woordlezen.

 

Coöperatief leren met Leren Lukt in de Klas
Binnen Leren Lukt in de Klas kunnen de leerlingen veel zelfstandig of in groepjes aan het werk, in hun werkboeken of online (op TaalExtra of de online Klankkaart). In de werkboeken zijn coöperatieve opdrachten opgenomen. Naast de opdrachten in het werkboek, is er een Spellenschat waarin allerlei spellen staan die in te zetten zijn op het gebied van lezen en spelling. Al deze spellen zijn coöperatief te spelen.

 

Licentietraining

Leerkrachten die met Leren Lukt in de Klas aan de slag gaan, volgen eerst een licentietraining. Deze training bestaat uit 2 delen, die beiden een dagdeel duren. In het eerste deel leer je de basis van de methode, de werkzame aspecten en is er ruimte om samen na te denken over hoe de methode in te zetten is op ondersteuningsniveau 3. Na deze training volgt een verdiepingsdeel, deze is voornamelijk op maat, naar de wensen van de school. 

 

Kosten

De kosten van Leren Lukt in de Klas zijn op maat, aangezien het aantal leerkrachten en kinderen dat met Leren Lukt in de Klas gaat werken van invloed is op de prijs. Voor een globale prijsindicatie kun je het beste even contact met ons opnemen.